Μανώλης Λιάτσης

Μανώλης Λιάτσης

Παιδίατρος - Ανοσολόγος

 

  • Μόνιμος κάτοικος Βύρωνα από τη γέννησή του.
  • Διευθυντής ΕΣΥ στο τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου “η Αγία Σοφία’.
  • Υπεύθυνος στον τομέα των ορολογικών εξετάσεων του τμήματος
  • Υπεύθυνος των τακτικών ΕΙ του Ανοσολογικού τμήματος .
  • Κάτοχοςδιπλώματοςαναγνώρισηςως European Paediatric Allergist απότο EAACI (European Academy of Allergology and clinical Immunology).
  • Μέλος του Τομέα των Διαγνωστικών – θεραπευτικών Πρωτοκόλλων, του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ
  •  Αναπληρωματικό μέλος στην Εθνική επιτροπή του ΚΕΣΥ για τα Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις.
  • Αναπληρωτής Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροτής Εμπειρογνωμόνων για τα Σπάνια Νοσήματα
  • Έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε πρωτοποριακές δράσεις υγείας των δημοτών.