Μιχάλης Καραγιάννης

Μιχάλης Καραγιάννης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητα ζωής